Find ting i kirken

Nå, det var ærgerligt. Men her kan du læse om biblen.

 

Bibelen er den bog, som præsten læser op af. Den består af 66 tekster, som er samlet i to bøger, man kalder Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente.

 

Det Gamle Testamente handler om tiden, inden Jesus blev født.

 

Det Nye Testamente handler om Jesus’ liv, død og opstandelse og tiden efter. Bibel betyder bog på græsk.

 

Opstandelse = at stå op fra døden.