Denne app er målrettet børn i alderen 7-13 år primært til brug under gudstjenester i den danske folkekirke. App’en er udviklet i et samarbejde mellem Amondo, Lyngby Kirke og Christianskirken i Kgs. Lyngby med økonomisk støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond.

 

App’en giver børn mulighed for at få viden om kristendom, og hvad der sker i kirken.

 

Spørgsmål eller kommentarer til app’en kan rettes til: info@amondo.dk

 

Hvorfor hedder app’en Paulus?

Denne app skal gøre kristendommen forståelig for børn, og derfor er den opkaldt efter Paulus, som levede ca. år 10-67 e.kr.

 

Paulus er en af de vigtigste personer i udbredelsen af den kristne tro. Oprindeligt forfulgte han de kristne, men blev omvendt, da Jesus Kristus viste sig for ham i et syn. Paulus fastholdt, at med Kristus var Gud ikke længere kun jødernes Gud, men Gud for alle. Han grundlagde menigheder i det, der idag er Tyrkiet og Grækenland. Paulus er forfatter til store dele af Det Nye Testamente.

 

Hvorfor et får?

Jesus er hyrden, fåret er symbol på alle mennesker. Derfor har vi valgt fåret som den gennemgående figur i app’en.

 

Illustrationer og tekster

Illustrationerne om Jesus’ liv er tegnet i et nutidsunivers for at vise det tidsløse i budskaberne. Svære teologiske ord og begreber er forsøgt omskrevet til nudansk, dette understøttes løbende af forklaringer.

 

Det Nye Testamente

Denne første version af ’Paulus – på opdagelse i kirken’ omhandler Det Nye Testamente. Vi håber på at kunne videreudvikle app’en, så den på sigt også kommer til at omhandle Det Gamle Testamente.

 

Materiale til præster:

Download bogmærker om app’en til at lægge i salmebøgerne

Download Guide til app’en Paulus 

 

Til lærere:

App’en kan benyttes i kristendomsundervisningen. Indholdet understøtter flere af de Faglige Mål for kristendomskundskab på 3. og 6. klassetrin.

 

Systemkrav:

Paulus er en webapp og kræver internetforbindelse. App’en hentes via en internetbrowser på www.paulus.dk. App’en kan ikke hentes via App Store eller Android Market.

Browsere: Chrome, Safari

Styresystemer: Android 5, iOS8 og højere

Skærmstørrelse: App’en er optimeret til smartphones og tablets

 

Kreditering

Idé og tekst:

Projektleder Mette Frithiof Wybrandt, Amondo

Sognepræst Kbf. Julie Katrine Goldschmidt, Lyngby Kirke

Sognepræst Lisa Tikkanen Pagh, Christianskirken

Formidlingsmedarbejder Catherine Murphy, Christianskirken

 

Illustrationer: Carsten Madsen

Layout: Rikke Alleslev, Idéastronauterne

Programmering: HTML24

Foto: Annette van Randwijk, Henning Schultz, Chrilles Wybrandt

© Amondo 2015