Begravelse

Når et menneske dør, bliver det lagt i en kiste. Den dødes familie og venner kan samles om kisten enten i en kirke eller i et kapel. Her beder, synger og lytter man sammen for at hjælpe hinanden og finde trøst hos Gud.

 

Præsten kaster jord på kisten og siger: ”Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”.

 

Kisten med den døde bliver enten lagt i jorden, det hedder jord-begravelse, eller den bliver kørt til et krematorium, hvor den brændes og asken kommer i en urne. Det kalder man en bisættelse. Asken bliver enten begravet i jorden eller strøet ud over havet.

 

Krematorium = bygning med ovne, så kisterne kan blive brændt
Urne = krukke til at putte aske i