Nadver/altergang

Nadver er et gammelt ord for aftensmad.

 

I kirken kalder vi det nadver, når vi går op til altret for at spise brød og drikke vin, derfor kaldes det også for altergang.

 

Jesus skabte nadveren sammen med sine disciple den sidste aften, inden han skulle dø. Jesus sagde til disciplene, at når de fremover drak vin og spiste brød, skulle de tænke på ham. Til nadveren er Jesus sammen med os. Brødet er Jesus’ krop og vinen hans blod.