Bøn

Når du beder en bøn, har du en privat samtale med Gud.

 

Derfor kan du bede alle steder, alene eller sammen med andre. Til gudstjenester i kirken beder man sammen. Jesus gav os en bøn, den hedder Fadervor, og den beder vi altid i kirken. Den lyder sådan her:

 

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.